Skip to content
Nyhet

Endring i NGTFs bestemmelser om barneidrett

Forbundsstyret i NGTF har vedtatt en endring i dokumentet «NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett».
Det er vedtatt en mulighet for å søke om dispensasjon i bestemmelse 4 som gjelder regioner fra det året barn fyller 9 år. Intensjonen bak dispensasjonsmuligheten er å sørge for kort reisevei for lag som med de nye regionene vil måtte reise lenger i egen region enn om de krysser regionsgrensen til tilstøtende region.
Det understrekes at reisevei vil være en viktig faktor ved søknad om dispensasjon.

Under er teksten vedtatt av forbundsstyret:

«Det kan søkes om dispensasjon til å delta på konkurranse i en annen tilstøtende region. Reiseavstand vil ligge til grunn for vurdering av dispensasjon. Avstanden til aktuell konkurranse kan ikke være lenger enn avstanden til det laget med samme aktivitet/gren som ligger lengst unna i egen region.

Lag som ønsker slik dispensasjon må søke forbundskontoret v/barne- og ungdomskonsulent senest 1 måned før konkurransestart.

Søknaden må inneholde:
– navn og alder på aktuelle utøvere
– medlemsnummer i Mysoft på aktuelle utøvere
– informasjon om reisevei / lengde til aktuell konkurranse
– informasjon om reisevei / lengde til nærmeste lag med samme aktivitet / gren i egen region
– kopi av invitasjonen til konkurransen»

Det oppdaterte dokumentet finnes her.

Husk også å ta en titt på sanksjonsreglementet som ble vedtatt i desember som ligger på samme side.