Skip to content
Nyhet

Versjon 2 av reglement troppsgymnastikk

Teknisk komité troppsgymnastikk har revidert versjon 1 av reglementet til versjon 2 til bruk i konkurranser i Norge. Her kan du følge en intern link på vår internettside hvor du kan laste ned versjon 2 av reglementet i troppsgymnastikk gjeldende fra 23. januar 2017, og filen som viser endringene fra forrige utgave.

Ved eventuelle spørsmål: Kontakt leder av teknisk komité troppsgymnastikk Kjetil Folkvord som også er dommer- og reglementsansvarlig. E-post: folkis@hotmail.com.