Skip to content
Nyhet

Turn menn har gjort tre justeringer i LUM 2017

Siste versjon av LUM finner du på vår reglementsside her.

NB! Endringer er markert med rødt og dreier seg i hovedsak om følgende endringer:

  1. Svingstang trinn 2: «flå katten» legges inn som alternativ til kneoppsving.
  2. Verdi trinn 1 reduseres med 0.5 poeng (til 0.5 p). Ønsker større forskjell i verdi fra trinn 1 og 2.
  3. Frittstående Menichelli – (beholdes og) kan gjøres som baklengs salto med halv vending ref. COP 2017-2020.