Skip to content
Nyhet

Barneidrettsbestemmelser og sanksjonsreglement

Som en følge av revideringen av barneidrettsbestemmelsene vedtatt på Idrettstinget i 2015, har styret i NGTF nå vedtatt oppdaterte utdypninger og presiseringer til disse.

På Idrettstinget i 2015 ble det også vedtatt at alle særforbund må ha sanksjonsbestemmelser for brudd på «Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett», og NGTFs sanksjonsreglement er nå klart.

Både sanksjonsreglement og NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett ble vedtatt på styremøte i NGTF 1.12.2016 og er gjeldende fra 1.12.2016.

Vi anbefaler alle å lese og sette seg inn i dokumentene. Vi vil etterhvert komme med mer informasjon.

Dokumentene ligger nedenfor i tillegg til NIFs brosjyre om Idrettens barnerettigheter og barneidrettsbestemmelsene:

NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett

Sanksjonsreglement for brudd på Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

Brosjyre fra NIF om Idrettens barnerettigheter og Barneidrettsbestemmelsene