Skip to content
Nyhet

Ungdomsstevnet 2016 i Lensvik

Endelig kom dagen vi hadde ventet på så lenge, der vi i Lensvik IL – Gymnastikk og Turn fikk lov til å ta imot turnere fra hele Sør-Trøndelag. Til og med været viste seg fra sin beste side!

140 ungdommer fra hele Trøndelag turnet seg gjennom en hel og to halve dager under de aller beste rammevilkår. En stab på bortimot 100 voksne bidro til dette, både i form av frivillige, instruktører og ledere. Vi som jobbet med dette følte alle på ei gjennomgående god stemning underveis, og vi hadde en god dialog med deltakerne. Det er noe vi er avhengige av for å kunne gjøre ting så bra som mulig.

Det var full aktivitet i hallen fra deltakerne kom til de dro, og et forrykende tempo på instruktørene, som hadde fullt opp med ivrige ungdommer på de oppsatte workshops.

Skjermen på 3m x 5m og det tekniske utstyret vi fikk låne gratis av Medialab/LiveCom, var uvurderlig. Stevnet hadde ikke vært det samme uten den flotte skjermen, der Torgrim Johansen sørget for at vi stadig hadde full oversikt over aktivitetene disse tre oktoberdagene. Her ble også logoene til alle dere som har vært med og sponset på ulike måter jevnlig vist frem. Han har også designet logoen til årets stevne.

Festmiddagen på lørdagskvelden med påfølgende varierte leker, quiz og diskotek, ble en fin avrunding for det sosiale samværet før en mer alvorspreget stevnesøndag.

Publikum sviktet ikke, og det var fullt i hallen da leder Terje Førland ønsket velkommen og styremedlem Aron Furuhaug fra STGTK åpnet stevnet. Flotte prestasjoner, høye svev og nydelig framføring.
Det var Dans workshop ledet av Marion Anonuevo, Akrobatikk workshop ledet av Veronika Reinhaug og Caroline Rømme Framvik, RG workshop ledet av Louisa Bønløkke Hansen, Tumbling workshop ledet av Sune Hougaard Nielsen, Magnus Strøm Vestvik, Søren Astrup Vestergaard og Andreas Meyer, Frittstående workshop ledet av Mette Nørgaard Jensen, og siste workshop presentert var Trampett, ledet av Jakob Sand Hansen, Aron Furuhaug og Morten Skov Poulsen.

Vi hadde også workshops i Dobbelttramp og TaeKwon Do, men ingen oppvisning av disse.

Byneset RG vant over Lensvik IL – Gymnastikk og Turn i «Gym for life Challenge»-konkurransen under stevnet.

Aron Furuhaug avsluttet stevnet og ønsket Frøya lykke til som neste års arrangør.

En rekke samarbeidspartnere har bidratt økonomisk enten direkte eller indirekte for at arrangement skulle kunne realiseres. Leder i Lensvik Il Gymnastikk og turn ønsker å takke alle samarbeidspartnere.

Stevnet gav også flott omtale i avisa Sør-Trøndelag, både på papir og nett: http://www.avisa-st.no/nyheter/2016/10/16/Imponerende-svev-og-vakker-dans-13652568.ece
Vi vil med dette takke alle som var med å bidro til at stevnet ble et slikt flott arrangement, og håper dere er like fornøyde med resultatet som vi er.

Leder i Lensvik Il -Gymnastikk og turn
Terje Forland