Skip to content
Nyhet

Morinari Watanabe valgt til ny president i FIG

Den japanske kandidaten Morinari Watanabe ble valgt med 100 stemmer, mens motkandidaten Georges Guelzec mottok 19 stemmer.

Lise Mandal ble gjenvalgt til FIG-Council for en ny fireårsperiode!

Nyvalgt president i FIG, Morinari Watanabe, gratuleres av Lise L. Mandal og Kristin Gilbert.
Nyvalgt president i FIG, Morinari Watanabe, gratuleres av Lise L. Mandal og Kristin Gilbert.

Vasili Titov ble valgt til 1. visepresident med 68 stemmer i første valgrunde, mens Nellie Kim ble 2. visepresident (64 stemmer) og Luo Chaoyi ble 3. visepresident (50 stemmer). Det var 118 stemmeberettigede forbund tilstede.

Øvrige medlemmer i Executive Committee ble alle valgt i andre valgomgang, da ingen fikk over 50% av stemmene i første valgrunde. Ali Al-Hitmi (60), Jesus Carballo Martinez (55), Ron Galimore (52), Youssef Altabbaa (44), Jani Tanskanen (43), Martin Reddin (40) og Kim Dong Min (38) er de valgte medlemmene i Executive Committee.

Lederne i de tekniske komiteene ble Steve Butcher i turn menn, Donatella Sacchi turn kvinner (ny), Nataliya Kuzmina i rytmisk gymnastikk, Horst Kunze i trampoline, Sergio Garcia Alcazar i aerobic (ny), Rosy Taeymans i acrobatics og Margaret Sikkens Ahlquist i Gymnastikk for alle.

Disse er også del av Executive Committee, i tillegg til presidentene fra de kontinentale unionene.

FIG-council består av medlemmer fra de ulike kontinentene, og her har UEG 7 seter. De valgte var i tillegg til Lise Mandal, Suat Celen, Jan Novak, Athanasa Lampropoulou, Snezana Lakecevic, Stoian Dimitrov og Sandor Altorjai.