Skip to content
Nyhet

Toppidrett mot 2020 og videre!

OL i Rio er over, nå rettes blikket mot kommende mesterskap og olympiske leker!

Langtidsplanen som ble vedtatt 1. mai i år har høye og tydelige mål innen alle de fire grenene som  er representert i toppidrettsgruppa.

Forbundet har nå satt i gang arbeidet med å utarbeide strategien for å finne veien fram til målene innenfor de rammene man rår over. Forbundstinget vedtok også økning av en forbundsavgiften som en del av finansieringsgrunnlaget for satsningen.

Gruppa som ledes av visepresident Atle Nilsen, skal ha tre arbeidsøkter nå i løpet av høsten. Prosjektet har arbeidstittelen «Organisere for å realisere», og arbeidet som nå er startet skal munne ut i konklusjoner på hvordan man best skal kunne løse utfordringene med å nå målene innen hver gren og i fellesskap.

De neste møtene er 19.09. og 26.10.