Skip to content
Nyhet

Historisk ansettelse!

Henning Ottersen (31) fra Drammen er ansatt som landslagssjef i troppsgymnastikk.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) vedtok på forbundstinget i 2016 at det skal etableres landslag i troppsgymnastikk fra 01.01.2017.

Som et ledd i det har NGTF nå ansatt Henning Ottersen som landslagssjef i 30% stilling fra 01.10.2016 som utvides til 100% stilling fra 01.01.2017.

Henning skal i tiden fram til 01.01.2017, i samarbeid med teknisk komité og administrasjonen, forberede etableringen av landslag ved ferdigstillelse av landslagsmodell og planleggingen av tiltakene fra full oppstart ved årsskiftet.

Han skal også være aktiv i en kombinert rolle som landslagstrener sammen med de øvrige landslagstrenerne som skal engasjeres. Målsettingen er å videreutvikle troppsgymnastikk i Norge slik at gymnastene og troppene når et nivå som danner grunnlag for å ta medaljer i kommende europamesterskap.

Ansettelsen er historisk i den grad at NGTF ikke tidligere har hatt landslagssjef i troppsgymnastikk.

Inntil ordningen med offisielt landslag i troppsgymnastikk er etablert fra 01.01.2017 er det Team Norge som virker som uoffisielt landslag i TeamGym. Henning er pr. i dag en av fire personer i ledergruppen og en av trenerne i Team Norge.

Norge deltar med seks tropper i EM junior og senior som avholdes 10.-16. oktober i Maribor Slovenia.

NGTF er svært fornøyd med ansettelsen av Henning Ottersen som landslagssjef. Vi er trygge på at Henning, med sin erfaring som utøver og trener på høyt nivå og med sin kompetanse, er riktig person for denne jobben.

NGTF ønsker Henning Ottersen velkommen, og ser fram til det kommende samarbeidet.