Skip to content
Nyhet

Etiske veiledere for trenere og ledere

NGTFs forbundsstyre vedtok i sitt møte 4. desember 2015 presiseringer til «Bestemmelser for delegasjoner og samlinger».

I de nye presiseringene ble det tatt inn flere punkter fra NIFs «Etiske veiledere i idretten».

Forbundsstyret har lenge hatt et sterkt fokus på viktigheten av at barn og unge skal oppleve idretten som et positivt sted å være.

Idrettens aktiviteter skal preges av trygghet og trivsel, det skal gi vekstmulighet for barna, og det skal inspirere til livslang idrettsglede!

Barn og ungdom skal oppleve utvikling og mestring. De skal ha lov til å glede seg til neste trening, oppvisning og konkurranse!

I de aller fleste lag og grupper i NGTF er det nettopp dette som preger hverdagen. Samtidig har vi opplevd at det også rapporteres om tildels alvorlige brudd på idrettens barnerettigheter, noe som dessverre har forårsaket et økt fokus på denne siden av aktiviteten vår.

Det er ingen tvil om at NGTFs forbundsstyre står for de verdier som er vedtatt i idrettspolitisk dokument for norsk idrett, og som også videreført i nylig vedtatt Langtidsplan for 2017-2018.

President Kristin Gilbert satte i et tidligere innlegg fokus på viktigheten av å ivareta barns fysiske og psykiske helse. Vi ser at vi må ta inn over oss at den situasjonen som det svenske gymnastikk- og turnforbundet har vært inne i, også kan være aktuell i Norge.

Samtidig så mottar vi gledelig innlegg om at turn er en inkluderende idrett med stort fokus på at den enkelte utøver skal trives og utvikles, slik som i det prosjektet Trondhjems turnforening har mottatt midler for fra Extrastiftelsen. Slike gladnyheter ser vi gjerne flere av!

VG hadde nylig et oppslag på sin nettside som vekker ettertanke i forhold til å ta bekymringsmeldinger på alvor. I «Bestemmelser for delegasjoner og samlinger» refereres det til at man skal sørge for at alle ledere og trenere har gyldig politiattest.

Samtidig kan det ikke understrekes nok at det er minst like viktig at det er rutiner som sørger for at barn og unge ivaretas til enhver tid. Dette må gjelde både til daglig på trening og under reiser og på samlinger.

Ledere på alle nivå har et ansvar for å sørge for at negative hendelser ikke oppstår. Ledere må også sies å ha et klart ansvar for å følge opp varslinger med fokus på å ivareta barnas interesser.

NIFs Etiske veiledere og NGTFs «Bestemmelser for delegasjoner og samlinger» bør tas opp og drøftes i alle lag og grupper, og gjerne innarbeides i interne regler i alle lag og kretser.

Det er godt forebyggende arbeid å drøfte verdier, det gjør at aktiviteten vår utvikler seg i riktig retning. Gjennom godt arbeid i lagene får vi trygge utøvere som tør å utvikle sitt maksimale potensiale!

Med den vedtatte satsningen på toppidrett, blir et fokus på verdispørsmål bare enda viktigere.

Vi har en målsetning om å ha flere utøvere med i kommende OL, og vi ønsker å markere oss innenfor troppsgymnastikk og med gode oppvisningstropper.

Da må vi alle sammen sørge for at barn og unge fortsetter å strømme til våre lag, og at de der opplever en så god og trygg barne- og ungdomsidrett som mulig.

God sommer, og lykke til med kommende OL!

Øistein Leren
Generalsekretær