Skip to content
Nyhet

Det nye styret i NGTF

Forbundstinget er over for denne gang, og ble avsluttet med valg av nytt styre.

– Det nye styret startet umiddelbart på sine oppgaver med oppdatering i forhold til pågående saker. De tar opp tråden fra det solide arbeidet som det forrige styret har utført, forteller generalsekretær, Øistein Leren.

Det nye styret har mange krevende oppgaver foran seg.

– Den nye og vedtatte langtidsplanen inneholder klare mål om økt satsing innen OL-grenene og troppsgymnastikk, og nå vil arbeidet framover mot 2017 starte ganske umiddelbart. Samtidig skal selvsagt pågående aktivitet ivaretas, sier Leren.

Det nye styret blir også det første styret på lang tid med en medlemsmasse på over 100.000 medlemmer i forbundet.

Økning i forbundsavgiften

«Forbundsstyret foreslår at forbundskontingenten økes til150,- per år per medlem. Forbundsavgiften skal betales i henhold til antall medlemmer uansett alder.»

Dette vedtok Tinget, og vil være gjeldene fra og med 2017.

Dette er det nye styret i NGTF

President – Kristin Gilbert – gjenvalgt
Visepresident – Atle Nilsen – ny
Styremedlem – Lars Hugo Berg – gjenvalgt
Styremedlem – Siv Langerød-Erichsen – gjenvalgt
Styremedlem – Terje Selnes – ny
Styremedlem – Veronika Reinhaug – gjenvalgt, ny som styremedlem
Styremedlem – May Brit Harestad Osaland – ny
Varamedlem – Nina Espedalen Fjellet – ny