Skip to content
Nyhet

– Turn er alle idretters mor

Klokken 10.00 i dag ble Forbundstinget offisielt åpnet ved president Kristin Gilbert. På scenen kom også Stian Skjerahaug som fortalte om sin opplevelse av Test-Event.

– Jeg var faktisk mer nervøs under VM i Glasgow, fortalte han.

Videre hilste Idrettsforbundet, ved idrettstyremedlem Marcela M.F Bustos, og takket Norges Gymnastikk- og Turnforbund og hadde en klar beskjed til forbundet.

– Turn er alle idretters mor, alle barn og unge har et forhold til turn, sa hun, og roste forbundet for jobben med å aktivisere barn, ungdom og voksne.

Emilie Jarto fra Oslo idrettskrets la også vekt på Norges Gymnastikk- og Turnforbunds arbeid av tilretteleggelse for idrettsglede.

– Gym og turn er viktig i et folkehelse perspektiv.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, hilste også og ønsket alle velkommen til Oslo. Hun mener det er et klasseskille i norsk idrett, og kom med en utfordring til forbundet.

– Det er mange barn som vokser opp i familier med økonomiske utfordringer som kan fører til at barn ikke får være med på lek og fysiske aktivitet. Norsk idrett må inkludere, og aktivt lage lavterskeltilbud. Dette er spesielt viktig i forhold til våre nye landsmenn, der det er ekstra viktig med sosial integrering.