Skip to content
Nyhet

Viktig informasjon ang. reglement troppsgymnastikk

Vi har tidligere distribuert presentasjonene som ble benyttet ifbm. dommer- og trenerseminaret i januar på Thon Hotell Opera på vår internettside.

Der la vi også ut endringer i reglementet fra 1. april 2016. Teknisk komite troppsgymnastikk (TKTR) har nå vedtatt at ny versjon av reglementet og endringer som ble presentert på dommer- og trenerseminaret 2016 utgår.

Den nye versjonen som skulle være gjeldende fra 1. april 2016 vil bli publisert på et senere tidspunkt.

Nåværende reglement versjon 1 fra 2014 vil fortsatt være gjeldende i Norge.

TKTR beklager merarbeidet dette medfører for dem som har begynt å forberede seg på bakgrunn av informasjonen på dommerseminaret.