Skip to content
Nyhet

Gym & Turn – for aller siste gang

– I årgang 69 av Gym & Turn, er dette nummeret det siste som blir publisert.
I dagens digitale verden er nyheter fra i går allerede gamle nyheter, og vi
oppdateres fortløpende på ting, skriver president Kristin Gilbert i sin leder i det aller siste nummeret av Gym & Turn.

Forsidebildet er det samme som ble brukt første nummer av NGTF’s medlemsblad. Mye har endret seg siden den tid, – både i turnmiljøet og måten verden kommuniserer på. Vi mener nettsiden er vår viktigste kanal på hva som skjer i turn- og gymnastikkverden.

Send gjerne inn nyheter og hendelser du mener er av allmenn interesse i turn-Norge, og vi vil dele det her.