Skip to content
Nyhet

Utøver- og trenerstipend 2015

NGTFs forbundsstyre åpner med dette for søknad til NGTFs Utøver og trenerfond, utdelingsår 2015. Forbundstyret legger til grunn at rentene fra fondet vil kunne benyttes til stipend.

Søknadsfristen settes til 20.02.2016

Stipend utøver og trener 2015 – statutter

Stipend utøver lag 2015

Stipend utøver individuelt 2015

Søknad sendes til: torill-aas.sundby@nif.idrett.no