Skip to content
Nyhet

Vi har opprettet en egen facebookside for troppsgymnastikk

Facebooksiden Troppsgymnastikk er opprettet av NGTF for å informere om aktuelt angående troppsgymnastikk i Norge fra forbundets side. NGTFs internettside www.gymogturn.no vil fortsatt være forbundets primære offisielle informasjonsside. Du kan også finne informasjon på NGTFs facebookside: Norges Gymnastikk- og Turnforbund.