Skip to content
Nyhet

Vi har opprettet en egen facebookside for troppsgymnastikk

Facebooksiden Troppsgymnastikk er opprettet av NGTF for å informere om aktuelt angående troppsgymnastikk i Norge fra forbundets side.

NGTFs internettside www.gymogturn.no vil fortsatt være forbundets primære offisielle informasjonsside.

Du kan også finne informasjon på NGTFs facebookside: Norges Gymnastikk- og Turnforbund.