Skip to content
Nyhet

Ny revidert turnstige!

Det er gjort noen endringer i vårt nasjonale reglement. I hovedtrekk er forandringen i de selvvalgte øvelsene fra trinn 2 og oppover.

Alle de obligatoriske elementene er tatt bort og mange av de er flyttet over til bonuselementer. Noen toppverdier er også justert.

Bakgrunnen for endringene er tilbakemeldingene fra dommerne og treneren på dommer- og trenere seminaret i 2015. Nå håper vi også at det skal være enklere å dømme da det blir mer likt Code of Point.

Reglementet er gjellende fra første konkurranse i 2016.

Lykke til med konkurransesesongen 2016!

Nasjonal Basis og Turnstige 2013 revidert des 2015