Skip to content
Nyhet

Viktig informasjon til alle idrettslag!

På Idrettstinget i juni 2015 ble det fattet vedtak som får betydning for alle idrettslag i NIF, og som blant annet skal gjøre driften av idrettslagene enklere. Alle idrettslag skal ha fått e-post om dette 4. desember.

I 2016 gjelder nye rutiner og frister for idrettslagenes årsmøter, rapportering og søknader. NIF har laget en oppskrift som hjelper idrettslagene med all informasjon som trengs for å komme i gang med nytt, bedre og enklere system.

Les mer på: NIF – Viktig informasjon til alle idrettslag!

Hvordan skal turngrupper og turnforeninger forholde seg til idrettens medlemsregister Klubbadmin?

Vi viser til  e-posten 7/12 fra Norges Idrettsforbund (NIF) med informasjon vedrørende Klubbadmin, som er idrettens elektroniske medlemsregister.

Elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016 Idrettslag er pålagt å føre en elektronisk medlemsliste i et datasystem godkjent av NIF. NIF har utviklet en gratis elektronisk løsning for medlemsadministrasjon («KlubbAdmin»), som gir en automatisk og forenklet rapportering av medlemsopplysninger. Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i KlubbAdmin eller et annet godkjent system innen 31. desember 2016.

Det ble vedtatt på forbundstinget i 2012 å bruke Mysoft som medlemsadministrasjonssystem i alle klubber og grupper som er tilsluttet NGTF.

NGTF og Mysoft er i dialog med NIF i forhold til å opprette en integrasjon mellom Mysoft og Klubbadmin. Denne integrasjonen vil oppfylle Idrettstingets vedtak om felles elektronisk medlemsregister og NIFs forskrift om medlemsregister