Skip to content
Nyhet

Mange deltagere på rekruttest RG

Lørdag 28. november var 63 gymnaster fra 13 klubber samlet på Norges Idrettshøgskole (NIH) i Oslo for å gjennomføre test som uttak til Rekrutteringslaget 2016.

Jentene var delt inn i to puljer og jobbet seg gjennom til sammen 12 stasjoner med 25 ulike testøvelser innenfor kategoriene bevegelighet, styrke/stabilitet, kroppsteknikk og redskapsteknikk.

Test gruppe 1. Foto: Hanna K. Bogetveit Weinholdt
Testgruppe 1. Foto: Hanna K. Bogetveit Weinholdt

Det var morsomt å se hvor mange flotte, unge gymnaster RG-Norge kan glede seg til å se i fremtiden, for her var det virkelig mange flinke jenter som har hatt stor fremgang i løpet av det siste året.

Det kan se ut til at utforming av testbatteri med fokus på riktig basis- og teknikktrening med både kropp og redskap har vært nyttig, da ansvarlige for testen sitter igjen med en følelse av at nivået i år var generelt høyere enn nivået i fjor.

Det var heller ingenting å utsette på jentenes innsats og humør, og selv om noen gymnaster var spente og nervøse, fikk vi tilbakemeldinger fra de aller fleste om at test var både lærerikt og gøy!

Test gruppe 2. Foto: Hanna K.Bogetveit Weinholdt
Test gruppe 2. Foto: Hanna K.Bogetveit Weinholdt

Etter litt etterarbeid og oppsummering av resultater er det nå tatt ut 30 gymnaster etter helgens test. De som er på rekrutteringslaget 2016 får tilbud om flere samlinger gjennom året.

Til slutt vil vi rette en stor takk til de 12 testpersonene som stilte opp en hel dag med positiv energi, dyp konsentrasjon og høy effektivitet – uten dere hadde det ikke vært mulig å gjennomføre testen!

Årets testere. Foto Hanna Kristine B.Weinholdt
Årets testere bak f.v. Tina Carlsen, Maria Garcia Trio, Marie Ravneng, Nedelina Nedelcheva, Andrea Førland, Mina Finnerud, Jeanette Robbestad, foran f..v. Astrid Suitja, Marte Magnussen, Amalie Dobbertin Gram, Stine Broen, Amanda Søby. Foto Hanna Kristine B.Weinholdt

Vi gleder oss allerede til opplegg med nytt Rekrutteringslag i 2016!

Skrevet av Hanna K.Bogetveit Weinholdt og Marte Dobbertin Gram, som er ansvarlige for test or Rekrutteringslag RG.

Hanna og Marte
Hanna og Marte