Skip to content
Nyhet

Martine Skregelid fikk «Gullstipendet»

Martine får Gullstipendet

Her deles stipendet ut av Tore Berger.

Gullklubben består av samtlige norske, nålevende gullvinnere i de Olympiske leker gjennom tidene. Klubben ble etablert i 1986.

Formålet med klubben er å «fremme den olympiske idé og arbeide for norsk deltakelse», samt å ivareta den sosiale kontakten mellom norske olympiavinnere.

Som en konsekvens av formålsparagrafen, startet Gullklubben et inntektsbringende prosjekt høsten etter Lillehammer-OL. Resultatet av dette initiativet ble opprettelsen av et fond som senere fikk navnet Gullfondet.

Målet med Gullfondet er å bidra til at yngre idrettsutøvere, prosjekter eller klubber innen olympiske disipliner skal få forholdene lagt til rette slik at de har mulighet til å videreutvikle seg innen sin idrett. Dette gjøres gjennom en stipendordning som har fått tilnavnet «Gullstipendet».

GULLSTIPENDET

«Gullstipendet» skal være en inspirasjonskilde og stimulans for de/den som mottar dette. Det skal gi utøverne økt motivasjon til å satse videre mot sine langsiktige mål, uten at tildelingen skal skape for stort forventningspress og dermed stå i fare for å virke mot sin hensikt.

Gullstipendet ble første gang utdelt i 1997. Stipendet deles inn i to hovedelementer:

  • Opphold på Toppidrettsenteret hos Olympiatoppen i Oslo
  • Stipendvinneren(e) får et opphold på Toppidrettsenteret av 3-4 dagers varighet. Et spesialkomponert treningsprogram og veiledning legges opp i henhold til disiplin og behov den enkelte utøver måtte ha.

Gullstipendet
Det deles ut stipend på kr. 25.000,-

KRITERIER FOR TILDELING AV «GULLSTIPENDET»

Søknadsdokumenter sendes samtlige norske særforbund med olympiske idrettsgrener på sitt program.

Det enkelte særforbund har ansvaret for å distribuere og bekjentgjøre stipendet til idrettskretser og klubber som kan være kandidater til stipendet.

I tillegg har Gullklubben også anledning til å innstille aktuelle kandidater.

For øvrig gjelder følgende kriterier for utdeling:

  • Stipendet skal tildeles enkeltutøver, særskilte prosjekter eller klubber tilsluttet NIF sine særforbund med olympiske disipliner på programmet.
  • Stipendet skal deles ut til utøvere/klubber/prosjekter.
  • Stipendet øremerkes yngre utøvere som er mulige deltakere i framtidige olympiske leker, og dermed ikke det som står nærmest i tid.
  • Kandidaten skal ha utvist en målbevissthet og et ambisjonsnivå av spesiell karakter. Samtidig skal kandidatene også ha utvist en nøktern og fair holdning til sin idrett og sitt eget miljø.
  • Kandidaten skal kunne vise til dokumenterte resultater og/eller vist en framgang utover det vanlige innen sin disiplin.
  • Kandidatene må kunne vise en langsiktighet og grundighet i sin satsning.
  • Stipendet kan kun mottas en gang.
  • Forslagsstiller må beskrive utøverens/klubbens historie som illustrerer det unike ved kandidaten og dermed underbygger kandidaturet.