Skip to content
Nyhet

Fokus på rekruttering

Hvordan gi gymnastikkhjul et løft?

på møtet ble enig om seks prioriterte punkter det skal jobbes videre med.

  • Kartlegge ressurspersoner.
  • Video av momenter i den nye gymnastikkhjulstigen. Tilgjengeliggjøres på hjemmesiden.
  • Hver klubb som er aktive skal utføre 3 oppsøkende aktiviteter hver sesong.
  • Delta med gymnastikkhjul på Gym for life 2016.
  • Undersøke mulighetene for å delta på SALTO-uka med gymnastikkhjul.
  • Utstyrspool for å tilgjengeligjøre nødvendig utstyr.

Les gjerne referatet fra møtet for mer informasjon. Alle ideer fra møtet ble oppsummert i denne oversikten.

Referat fellesmøte gymnastikkhjul okt 2015

Satsing gymnastikkhjul – ideer