Skip to content
Antidoping og NGTF

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har utarbeidet en handlingsplan for antidoping, delt inn i fire tema:

  • Overordnede føringer
  • Risikofaktorer
  • Modell for implementering av antidopingarbeidet
  • Mål og tiltak

Antidopingarbeidet handler mye om å forebygge i det daglige, og det må arbeides kontinuerlig på alle nivåer. Antidoping Norge har laget gode hjelpemidler for ulike målgrupper.

Ren utøver

Ren Utøver gir elementær antidopingopplæring på en morsom og tilgjengelig måte. I NGTF settes det krav til at utøvere på landslag har gjennomført denne opplæring ved inntreden i et landslag.

Rent idrettslag

Antidoping Norges forebyggende program som utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy. NGTF setter krav til at lag med landslagsutøvere gjennomfører dette programmet når de har utøvere på noen av våre landslag.

NGTFs antidopingsansvarlige

Hermod Buttedahl

workAvdelingsleder konkurranse