Rytmisk gymnastikk

Reglementer

Vi gjør oppmerksom på at følgende reglementer er tilgjengelig på nettsiden under Reglementer
  • Norsk oversettelse av internasjonalt reglement CoP 2022-2024
    (NB, ikke korrekturlest). FIG arbeider med justeringer og det kan forventes en oppdatering. Nytt internasjonalt reglement på andre språk kan lastes ned her
  • Nordic duo/trio reglement 2022 (engelsk versjon)
  • Nasjonalt reglement nasjonale klasser
FIG arbeider med justeringer av det nye reglementet, noe som betyr at det kan komme endringer i publiserte utgaver.

Nasjonalt
dommerkurs

TKRG planlegger forbundsdommerkurs med mulighet for å bli forbundsdommer, divisjonsdommer og kretsdommer, gjeldende fra 2022-2024.

Invitasjon til forbundsdommerkurset og link til påmelding vil komme i kalenderen på nettsiden i januar.

Forbundsdommerkurset planlegges helgen 18.-20.02.2022 og helgen 25.-27.02.2022. Frist for påmelding oppgis i invitasjonen i januar.

Dato for kurs er med forbehold. Det kan være behov for endringer av hensyn til når vi mottar materiale fra FIG til dommerutdanning og justeringer i CoP siden dette påvirker utarbeidelse av materiale til nasjonalt dommerkurs.

Vi ber om at dommere som ønsker å bli forbundsdommere og divisjonsdommere melder sine dommerønsker inn til TKRG via digitalt skjema allerede nå.
Skjema finnes her
Frist: senest innen 31.12.2021.

Av hensyn til at kurset og eksamen er i februar vil dommeroppsett komme tett på nasjonale konkurranser i starten av året. Første konkurranse må også gå før dommerkurset og eksamen.

Internasjonalt dommerkurs

FIG planlegger digital eksamen for internasjonale dommere i starten av mars 2022.

De som ønsker å fortsette som internasjonal dommer sender sin søknad via digitalt skjema som finnes i informasjonen HER.

De som ikke har hatt brevet, men som ønsker å bli internasjonal dommer sender sin søknad om dette via digitalt skjema som finnes i informasjonen HER.

Frist for å sende inn søknad om å bli internasjonal dommer i ny syklus er senest innen fredag 17. desember før kl. 12. Utfyllende informasjon og søknadsskjema finnes via linkene over.

Uttakskriterier til Nordisk Mesterskap 2022

Nordisk Mesterskap arrangeres 4.-6. mars 2022 i Uppsäla i Sverige.
Norge kan delta med ett juniorlag, ett seniorlag, to juniortropper, to seniortropper, to junior duo/trio og to senior duo/trio.

Uttaket gjøres i etterkant av uttakstester 29. og 30. januar 2022, og uttakskriteriene er tilgjengelig HER.
Der finnes det også viktig informasjon for de som ønsker å delta i uttakstesten, samt frister for innsending av diverse informasjon.
(NB, første frist er allerede 5. januar før kl. 14:00).

Uttakskriteriene finnes også under landslagsinformasjon på nettsiden.

Husk søknadsfristen i januar!

Ønsker klubben å arrangere åpen treningssamling i 2022?
Eller ønsker du å gi et tilbud nasjonalt for våre minste utøvere?
Da er det viktig at dere husker på søkefristen til TKRG!

Hovedsøknadsfristen til TKRG for 2022 er som normalt 20.januar.
Dette gjelder:
  • Søknad om å arrangere åpne treningssamlinger i 2022.
  • Søknad om å arrangere nasjonalt arrangement for minirekrutter i 2022.
Det kan i disse søknadene kun søkes for tiltak som gjennomføres før desember i løpet av kalenderåret 2022.

Åpen treningssamling
Det vil i 2022 tildeles inntil fire åpne treningssamlinger. Komiteen ser det ikke som realistisk å kunne gjennomføre sommersamlingen i 2022 av hensyn til økonomi og ønsker derfor å legge til én åpen treningssamling til i 2022 slik at det totalt blir fire samlinger. Benytt søknadsmal for åpen treningssamling som ligger under Bestemmelser for RG på nettsiden og send inn søknad til marianne.halberg@gymogturn.no innen 20. januar. TKRG vil i etterkant gjøre tildeling i sitt komitémøte 7.februar. E-post merkes med følgende: Søknad åpen treningssamling 2022.

Nasjonalt arrangement for minirekrutt
Et nasjonalt arrangement for minirekrutt skal
- ha en tydelig aktivitetsrettet profil
- ha en tydelig sosial profil
- ikke være bare tradisjonelle konkurranser
- ha breddefokus på oppvisning, deltagelse og aktivitet

Det gjøres i tillegg en vurdering av følgende faktorer av søknadene:
- geografi
- plassering i sesong, sett i forhold til grenenes normale konkurranseår
- søkerens tidligere erfaringer med konkurranser
- konkurransens plass i helheten i det større arrangementet

Ved søknad om å arrangere nasjonalt arrangement for minirekrutt skal utkast på invitasjonen og en kort søknadstekst sendes til marianne.halberg@gymogturn.no innen 20. januar. E-post merkes med følgende: Søknad nasjonalt arrangement minirekrutt 2022.

Utviklingsmidler
Komiteen skal justere konseptet for utviklingsmidler og det blir av hensyn til dette og av hensyn til en stram økonomi ikke lyst ut utviklingsmidler i 2022.

Julehilsen fra TKRG

TKRG takker alle for flott innsats og enda et år med tålmodighet i en krevende tid.
Vi er nok en gang på vei inn i en annerledes juletid enn det vi hadde håpet på med juleavslutninger og andre aktiviteter som blir påvirket av de nye restriksjonene. Men er det noe pandemien har lært oss, så er det å være løsningsorienterte og å se etter alternative muligheter.

Vi ønsker å sende en stor takk til alle som har stått på for utøverne våre dette året - vi vet det har vært mange timer arbeid med planlegging og smittevernsprotokoller som skulle på plass for alle aktivitetene som ble gjennomført dette året.

Samtidig ser vi frem til et nytt år, og håper på en normal tilværelse med stor aktivitet og mer nærhet om ikke så lenge.

Med det ønsker komiteen hele RG-Norge en riktig god jul og vi håper alle får en hyggelig høytid med sine nærmeste.

Vi sees i 2022!

nisse
facebook instagram youtube website email 
MailPoet