MailPoet nyhetsbrev kurs og utdanning

Trenerattesten er obligatorisk!

På Idrettstinget i mai ble det vedtatt at Trenerattesten, utviklet av NIF blir obligatorisk for alle som skal være trenere i norsk idrett! Les mer...

Trenerattesten gjennomgår viktige oppgaver, verdier og forventninger som trenere må ha med seg i sitt virke, og kommer foreløpig i to versjoner: for trenere i barneidrett, og ungdomsidrett. Trenerattest for voksenidrett utvikles.
Trenerattest annonse 800x800 2

Blir med på trenerkonferanser i høst!

Norges Idrettsforbund planlegger sin
Barne- og ungdomstrenerkonferanse som et fysisk arrangement ved Norges Idrettshøgskole, 30.-31. oktober 2021. Mer info kommer, så hold av datoen!
27c
Foto: Charlotte Mæland
NGTF ser på Trenerattesten som et viktig ledd i verdiarbeidet overfor våre trenere, og vil gi klubbene bedre oversikt over trenere og trenerkompetanse i egen klubb.

Les mer om Trenerattesten, og logg inn med din Idretts-ID for å ta den nå!
Lykke til!
GCC2021
ICCE 13th Global Coach Conference avholdes i Lisboa den 17.-21. November 2021. International Council for Coaching Excellence sitt rammeverk er utgangspunktet for den formelle Trenerløypa i norsk idrett, både for utvikling av trenere og trenerutviklere. Konferansen retter seg blant annet mot trenere, forskere, trenerutviklere, og fagansvarlige i SF. 17.-18.11 legges fokus på forskningsfeltet coaching: utvikling av nettverk for forskere som undersøker aspekter ved coaching og som setter søkelys på utfordringer som feltet står overfor. 19.-21.11 vil trenere, trenerutviklere og idrettsforskere diskutere beste praksis og forskning innen coaching.
Det er mulig å kjøpe billetter til livestream som gir tilgang til alle fem konferansedager.

Har du husket å melde deg på kurs til høsten?

Fyll opp høstsemesteret med trenerkurs!
Vi har nå åpnet for flere deltakere på kursene, og i noen få tilfeller kan det fortsatt dukke opp tidligere upubliserte kurs, så følg godt med! Vi minner likevel om at lokal smittesituasjon og flere restriksjoner kan påvirke hvorvidt kurs gjennomføres eller ikke.
Påmeldingsfrist for kurs er som regel 3 uker før kursstart. Kurs som går tidlig på høsten kan derfor ha påmeldingsfrist allerede i juli/august.
Vi håper på god oppslutning rundt trenerkurs i alle kretsene, og at trenerne våre får tilfredsstilt behovet for kompetansepåfyll.

Høstens kurs finner du på våre nettsider:
Dialogkort til Trenerrollen på Trener 2 basis

Trener 2 fordypningskurs

Når vi nå har gjennomført flere Trener 2 basiskurs får vi naturlig nok også henvendelser om Trener 2 fordypningskurs. De tekniske komiteene har ansvar for å utvikle fordypningskurs på Trener 2. Det er en lang prosess, men vi håper å kunne gjennomføre noen pilotkurs i løpet av høsten 2021/ våren 2022. Informasjon om kurs publiseres på nett og sendes ut via nyhetsbrev så snart dato for kurs settes.

Vil din klubb være teknisk arrangør?

Har din klubb lyst til å stå på liste over våre tekniske arrangører for kurs?
Klubbene kan til enhver tid fylle inn skjema på våre nettsider for å melde inn ønske om å være teknisk arrangør for kurs. Når kursbehov er samlet inn hver vår og høst, kontaktes mulige arrangører ut fra en helhetsvurdering av kursbehov i klubbene.

Har klubben sendt inn ønske om å bli teknisk arrangør tidligere, er det ikke nødvendig å sende inn på nytt.

Neste mulighet for å være teknisk arrangør er for kursvåren 2022.
Prosessen med å kontakte tekniske arrangører starter primo november.

Fyll inn skjema under nedtrekksfanen "Teknisk arrangør"

GOD SOMMER!

godsommer
Vi ønsker alle trenere, trenerutviklere, medlemmer, foreldre, ledere og tillitsvalgte en riktig god sommer, og gleder oss til en fullstappet kurshøst etter ferien.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet