Nyhetsbrev mal overskrift6

Lagsmøte vedr. ekstraordinært idrettskretsting

Troms og Finnmark idrettskrets innkaller til ekstraordinært idrettskretsting tirsdag 6.desember, digitalt på teams, med saken Fremtidig organisering av idrettskrets for Troms og Finnmark.

TFIK styret har vurdert to aktuelle innstillinger for vedtak i saken til det ekstraordinære
idrettskretstinget:
1) Troms og Finnmark idrettskrets fortsetter som en felles idrettskrets
2) Troms og Finnmark idrettskrets søker NIF om å deles opp til henholdsvis Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets med like geografiske grenser som hjemmehørende
fylkeskommuner

Styret i Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets skal delta på idrettskretstinget med 3-4 delegater. I den forbindelse ønsker vi et lagsmøte med klubbene i TFGTK for å diskutere hva dette kan bety for turnidretten i Troms og Finnmark.

Lagsmøte er satt til torsdag 01. desember kl. 19:00-20:30 - på Microsoft Teams

Påmelding til lagsmøte sendes på e-post til: tromsogfinnmarkgtk@gymogturn.no, med navn, klubb og e-postadresse
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet