Nyhetsbrev mal Troppsgymnastikk

Utlysning av konkurranser med en form for status troppsgymnastikk 2025

Utlysning av konkurranser med en form for status troppsgymnastikk 2025
Søknadsfrist: Innen utgangen av tirsdag 30. april 2024.
Eventuelle søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.
Fast forutsigbar terminliste 2024-2026: I 2018 ble det utviklet en fast forutsigbar terminliste for troppsgymnastikk, for å tydeliggjøre dette i større grad, legger vi ut dette dokumentet som skisserer fremtidig terminliste for 2024 og 2026.

Invitasjon til nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt

Ørland Turnforening, i samarbeid med NGTF, inviterer til nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt lørdag 1. juni i Ørland Sparebank Arena.
Påmeldingsfrist: 28. april. 2024

Her kan du følge en link til Ørland’s nettsiden hvor du finner ytterligere informasjon om konkurransen.

Utlysning to nasjonale konkurranser for 6-10 åringer i 2025

Her er link til utlysningen.
Søknadsfrist: Innen utgangen av 30. april

Antidopingarbeid

Norges Gymnastikk- og Turnforbund tar antidopingarbeidet på alvor og setter høye krav til alle som er involvert i landslaget vårt. Dette inkluderer gymnaster, trenere, ledere og det medisinske støtteapparatet.
Vi ønsker å oppfordre gymnaster, foresatte, trenere og ledere til å ta Ren Utøver, samt oppfordre alle klubber til å ta Rent idrettslag. Rent Idrettslag er også et krav til alle våre arrangørklubber.

Oppdatert landslagsmodell for troppsgymnastikk 2024

Landslagssjef Henning Ottersen har oppdatert landslagsmodellen for troppsgymnastikk 2024.
Sammenslåing av landslagsmodellen i Word-format med veiledningen «hvordan komme på landslaget». Resultatet gir en PowerPoint-fil som er enklere å redigere og har en bedre pedagogisk fremstilling – publisert som PDF.
Landslagsmodell finner du her / under informasjon for landslagene.
Alternativt kan du finne den her.

Dommerattest!

Vi ønsker å minne alle dommere om den nyopprettede "Dommerattesten" fra Norsk Idrett.
Dersom du er en dommer og ennå ikke har tatt "Dommerattesten", så har du en viktig oppgave foran deg.
Les mer.

Ta Trenerattesten nå!

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. Trenerattesten kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.
Les mer.
facebook instagram linkedin youtube website email