Skip to content
NGTF

Ressurser og verktøy

Sende inn reiseregning eller honorarskjema
Reiseregning

Som tillitsvalgt i NGTF dekkes dine utgifter i tilknytning til oppdrag du har for forbundet.

For at du skal få dekket dine utgifter må reiseregninger/utlegg fra reise, møter, konkurranser, kurs etc. registreres elektronisk på Visma.net Expense. 

Utbetalinger skjer kun når utgifter er registrert via Visma.net Expense.

Reiseregninger/utlegg skal leveres senest innen utløpet av påfølgende måned, helst raskere. Reiseregninger/utlegg levert senere vil ikke bli honorert.

Ved reiseregninger/utlegg datert i slutten av året, gjelder egne tidsfrister. Informasjon om dette vil komme.

Honorar

Grensen for skattefrie honorarer er 10 000 kroner per år (vår bransje). Merk at den skattepliktige delen av kilometergodtgjørelsen (53 øre) inngår i den skattefrie beløpsgrensen for de som mottar honorar.

For at du skal få utbetalt honorar må du registrere elektronisk på Visma.net Expense.

Er du ny bruker i Visma.net Expense? Registrer deg

Registrere bruker i Visma.net Expence

  • Kryss av for en eller flere

Klubber kan benytte egne honorar- og reiseregningsskjema, men for de som ønsker ligger NGTFs tidligere skjemamaler tilgjengelig. Merk at disse ikke skal brukes mot forbund eller krets.

Tidsskrifter

NGTF er i dag mer digital – dette er et arkiv for tidligere utgitte tidsskrifter.