NM TeamGym senior

Norges Gymnastikk- og Turnforbund i samarbeid med Gneist Turn inviterer til NM TeamGym senior.  Informasjon følger