Nordland

Informasjon fra kretsen

KM Turn Kvinner og Turn Menn

Nordland Gymnastikk- og Turnkrets og Narvik Turnforening inviterer til KM Turn Kvinner og Turn Menn.

Dato: 04.-05. juni
Sted: Parken Flerbrukshall

Se invitasjon for mer informasjon.

Les mer
KM Turn Kvinner og Turn Menn

Lagsmøte 04. mai

Husk lagsmøte onsdag 04. mai kl. 20:00.
Tema vil bl.a. være ungdomsprosjekt mot Eurogym i 2024, informasjon etter forbundsting, arrangementer 2022/2023.

Send påmelding på e-post til: nordlandgtk@gymogturn.no

Barnekretsturnstevnet

Det er nå åpnet for påmelding av ungdommer fra 13 år og oppover til Barnekretsturnstevnet i Kabelvåg.

Se invitasjon for mer informasjon om påmelding! Påmelding sendes inn snarest.

Les mer
Barnekretsturnstevnet

Inkludering av flyktninger

Forbundsstyret i NGTF har lagt som prinsipp at vi skal legge til rette for deltagelse for flyktninger fra Ukraina om kommer til Norge.
Som en videreføring av dette prinsippet har vi sett det slik at vi inntil videre ikke krever konkurranselisens for flytninger fra Ukraina ved deltagelse i konkurranser.
Arrangør bes sende navn og fødselsdato på de flyktninger som har deltatt i konkurranser. Denne informasjonen sendes til oistein.leren@gymogturn.no
facebook instagram youtube website email 
MailPoet