Rogaland

Invitasjonen til årets kurshelg i Sandnes er klar!

Et bilde av...

Inkludering av flyktninger

Forbundsstyret i NGTF har lagt som prinsipp at vi skal legge til rette for deltagelse for flyktninger fra Ukraina om kommer til Norge.
Som en videreføring av dette prinsippet har vi sett det slik at vi inntil videre ikke krever konkurranselisens for flytninger fra Ukraina ved deltagelse i konkurranser.
Arrangør bes sende navn og fødselsdato på de flyktninger som har deltatt i konkurranser. Denne informasjonen sendes til oistein.leren@gymogturn.no

Samordnet rapportering - frist 30.april!

Les mer
facebook instagram youtube website email 
MailPoet