Innlandet
Ikke bruk

Utlysning av tilskudd!

Etter to år preget av korona og mye mindre aktivitet enn tidligere, ønsker Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets å stimulere til aktivitet og samarbeid på tvers av turngrupper!

Vi har satt av en pott på kr. 115 000 som vi ønsker å fordele som tilskudd til turnklubber/grupper i kretsen som arrangerer samlinger/konkurranser/stevner for flere klubber enn sin egen eller leier inn eksterne trenere til ekstra aktivitet i egen klubb/gruppe.

Inkludering av flyktninger

Forbundsstyret i NGTF har lagt som prinsipp at vi skal legge til rette for deltagelse for flyktninger fra Ukraina om kommer til Norge.
Som en videreføring av dette prinsippet har vi sett det slik at vi inntil videre ikke krever konkurranselisens for flytninger fra Ukraina ved deltagelse i konkurranser.
Arrangør bes sende navn og fødselsdato på de flyktninger som har deltatt i konkurranser. Denne informasjonen sendes til oistein.leren@gymogturn.no

Samordnet rapportering

Les mer
facebook instagram youtube website email 
MailPoet