Agder
RGTK kurshelg bilde

Invitasjonen til årets kurshelg i Sandnes er klar!

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ønsker alle klubber i Agder velkommen til å delta.

Inkludering av flyktninger

Forbundsstyret i NGTF har lagt som prinsipp at vi skal legge til rette for deltagelse for flyktninger fra Ukraina om kommer til Norge.
Som en videreføring av dette prinsippet har vi sett det slik at vi inntil videre ikke krever konkurranselisens for flytninger fra Ukraina ved deltagelse i konkurranser.
Arrangør bes sende navn og fødselsdato på de flyktninger som har deltatt i konkurranser. Denne informasjonen sendes til oistein.leren@gymogturn.no

Samordnet rapportering

Les mer
facebook instagram youtube website email 
MailPoet