Troppsgymnastikk

Utlysning av konkurranser med en form for status troppsgymnastikk 2023

Søknadsfrist: Innen utgangen av søndag 5. juni 2022.
Eventuelle søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.
Her er link til utlysningen.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet