Vestfold og Telemark

Kretsdommerkurs Turn Kvinner - digitalt

Kretsdommerkurs Turn Kvinner 03.-05. juni

Vi inviterer til digitalt Kretsdommerkurs i Turn Kvinner. Påmeldte deltakere får tilgang til nettbasert undervisning (Microsoft Teams) – og vil gjennomføre både praktisk og teoretisk eksamen over nett.

Eksamensdag kretsdommer Turn Kvinner 05. juni

Vi inviterer tidligere kretsdommere til å ta eksamen på nytt for å fornye dommergraden sin.

Les mer
Kretsdommerkurs Turn Kvinner

Saltokonkurranse

HIF TURN inviterer til saltokonkurranse for barn, ungdom og voksne i Vestfold og Telemark gymnastikk og Turnkrets.

Dato: 04. juni

Se invitasjon for mer informasjon

Les mer
Saltokonkurranse

Inkludering av flyktninger

Forbundsstyret i NGTF har lagt som prinsipp at vi skal legge til rette for deltagelse for flyktninger fra Ukraina om kommer til Norge.
Som en videreføring av dette prinsippet har vi sett det slik at vi inntil videre ikke krever konkurranselisens for flytninger fra Ukraina ved deltagelse i konkurranser.
Arrangør bes sende navn og fødselsdato på de flyktninger som har deltatt i konkurranser. Denne informasjonen sendes til oistein.leren@gymogturn.no
facebook instagram youtube website email 
MailPoet