Rytmisk gymnastikk

Konkurranseklasser 2023

Komiteen har vedtatt konkurranseklassene for sesongen 2023.
Etter innspill fra miljøet på fellesmøtet og e-post, har komiteen vedtatt å gjeninnføre klassen yngre junior i internasjonal klasse.

Full oversikt over konkurranseklasser og redskaper per klasse for sesongen 2023 finnes under "Bestemmelser rytmisk gymnastikk".

Terminliste 2023 - endringer, tildeling og utlysning

Det er avklart at NM-veka i Trondheim/Stjørdal i 2023 ikke blir aktuelt for rytmisk gymnastikk. Dette av hensyn til at det ikke var en aktuell arrangør i området som kunne påta seg mesterskapet. Teknisk arrangør er ett av kravene for å kunne være aktuell søker om deltakelse. Det betyr at det blir endringer for de planlagte NM'ene.

Tentative datoer:
NM 12.-14. mai (junior, men kan komme nedring)
NM 21.-23. april (senior, men kan komme endring)
Tentative datoer for NM er foreløpig satt opp og endelig informasjon om hvordan NM'ene organiseres i 2023 kommer etter 15. august.

I lys av det overnevnte, utlyses NM'er på nytt.
Aktuelle søkere sender e-post til marianne.halberg@gymogturn.no og kristin.gilbert.ngtf@gmail.com med emnet NM 2023 søknad.
Frist for å søke er 22. august.

Søknadsfristen for klubber som ønsket å være arrangører for nasjonale konkurranser i 2023 var 23. juni. Komiteen foretar tildeling etter sommeren og endelig tildeling kommer etter 22. august.

Rekruttreglement 2023

De nyeste programmene/benevningene for rekrutt/minirekrutt videoer finnes i videobanken. Det kommer oppdateringer/publiseringer for frittstående rekrutt i løpet av sommeren og andre oppdateringer tidlig høst.

Se tabell for hvilke videoer av obligatoriske program som tilhører den enkelte minirekrutt- og nasjonal rekruttklasse i 2023 her.

Videoer med korrekt benevning finnes i videobanken under "Rytmisk gymnastikk" og i mappen "Rekruttreglement".

Andre dokumenter til oppdatering

Komiteen jobber med flere dokumenter som skal oppdateres til sesongen 2023.
Dette gjelder blant annet bestemmelser og kriterier for NM og NF, bestemmelser for NC og arrangørveiledningen. Dokumenter som per nå ikke er publisert, vil bli tilgjengelig i høst. Informasjon sendes ut når dokumenter publiseres.

Påmelding uttakstester landslag og utviklingsgruppe 2023

Landslagsledelsen i RG har gleden av å invitere til uttakstester for senior- og juniorgymnaster som konkurrerer i internasjonal klasse 4-kamp sesongen 2023.

Tester avholdes på følgende datoer:
24.-25. september 2022 for seniorutøvere
30. september-2.oktober 2022 for juniorutøvere

Testene består av seks deler.
Del 1 = oppvarming med koordinasjonsøvelser
Del 2 = risikoelementer (totalt fire risiko)
Del 3 = kroppsvansker
Del 4 = programkjøring (ett program)
Del 5 = koreografi/artistiske forutsetninger
Del 6 = fleksibilitetstest og styrkeøvelser

Seniorenes tester består av to deler (del 3 og del 4). I tillegg beholdes del 5 kun for første-års senior som observasjon. For juniorgymnaster består uttaksprosessen av alle de seks delene.
Tester, samt informasjon om testene, finnes på nettsiden i mappen "RG Landslag uttakskriterier" under landslagsinformasjon i nedtrekksmenyen her

Påmelding til uttakstest må gjøres digitalt og samlet fra klubb senest innen 10. august.
Påmeldingsskjema finnes HER
(NB, skjemaet er aktivt til 23:59 den 10. august, etter dette er påmeldingen stengt).

Mer informasjon om tester kommer i august til de påmeldte.
Deltakelse er på full egenfinans og den enkelte må selv organisere reise, eventuell overnatting og bevertning.

Innholdsrik høst med seminarer og kurs!

Har du eller din klubb husket å holde av datoene for aktuelle seminarer og kurs i høst?
Her kommer en påminnelse!

Trener 1 kurs:
26.-28.08.2022: Trener 1 kurs (helg 1), Kristiansand
26.-28.08.2022: Trener 1 kurs (helg 1), Fredrikstad
02.-04.09.2022: Trener 1 kurs (helg 1), Kongsvinger
02.-04.09.2022: Trener 1 kurs (helg 1), Ålesund
02.-04.09.2022: Trener 1 kurs (helg 2), Fredrikstad
02.-04.09.2022: Trener 1 kurs (helg 1), Trondheim
02.-04.09.2022: Trener 1 kurs (helg 1), Nordstrand
02.-04.09.2022: Trener 1 kurs (helg 1), Sandnes
09.-11.09.2022: Trener 1 kurs (helg 2), Kristiansand
09.-11.09.2022: Trener 1 kurs (helg 1), Kabelvåg
16.-18.09.2022: Trener 1 kurs (helg 2), Kongsvinger
16.-18.09.2022: Trener 1 kurs (helg 2), Trondheim
16.-18.09.2022: Trener 1 kurs (helg 2), Kabelvåg
16.-18.09.2022: Trener 1 kurs (helg 2), Nordstrand
23.-25.09.2022: Trener 1 kurs (helg 2), Ålesund
23.-25.09.2022: Trener 1 kurs (helg 1), Bamle
23.-25.09.2022: Trener 1 kurs (helg 2), Sandnes
23.-25.09.2022: Trener 1 kurs (helg 1), Etne
30.09.-02.10.2022: Trener 1 kurs (helg 1), Levanger
30.09.-02.10.2022: Trener 1 kurs (helg 2), Etne
21.-23.10.2022: Trener 1 kurs (helg 2), Bamle
21.-23.10.2022: Trener 1 kurs (helg 1), Førde
21.-23.10.2022: Trener 1 kurs (helg 1), Hønefoss
28.-30.10.2022: Trener 1 kurs (helg 1), Bodø
04.-06.11.2022: Trener 1 kurs, Tromsdalen
04.-06.11.2022: Trener 1 kurs (helg 2), Hønefoss
11.-13.11.2022: Trener 1 kurs (helg 2), Levanger
11.-13.11.2022: Trener 1 kurs (helg 2), Bodø
02.-04.12.2022: Trener 1 kurs (helg 2), Førde

Trener 2 kurs (basis)
21.-23.10.2022: Trener 2 kurs (Basis), Hamar
04.-06.11.2022: Trener 2 kurs (Basis), Bergen

Informasjon og påmelding for de enkelte trenerkursene, samt full oversikt over andre kurs, finnes i kalenderen på nettsiden HER

TKRG seminarer/kurs
18.-19.11.2022: Trener- og dommerseminar RG
25.-27.11.2022: Forbundsdommerkurs (helg 1), digitalt

Mer informasjon om TKRG sine planlagte seminarer og kurs kommer i høst.

NB, det kan komme endringer i oppsatte kurs og seminarer.

God sommer!

Det er straks sommerferie og i den forbindelse er det også ferie for ansatte og tillitsvalgte.

Konkurransekonsulent har ferie fra uke 27 til og med deler av uke 32 og er ikke tilgjengelig i denne perioden. Ved oppstart etter ferien må det påregnes noe forsinkelse før e-poster som er sendt i løpet av ferieperioden besvares.

I løpet av sommeren er komiteen og landslagssjef helt og/eller delvis frakoblet og det er kun eventuelle akutte saker som behandles. Andre saker behandles i etterkant av sommeren.

Vi ønsker alle sammen en riktig god sommer og velkommen tilbake til en spennende høst med konkurranser, samlinger, seminarer og kurs!
facebook instagram youtube website email 
MailPoet