Troppsgymnastikk

Utlysning av to konkurranser med en form for status 2023 – troppsgymnastikk

Teknisk komité troppsgymnastikk har vedtatt å lyse ut to konkurranser på nytt siden det ikke var innkommet søknader til disse ved første utlysning.
Her kan du følge en link til utlysningen og våre retningslinjer for arrangering og retningslinjer for apparater.
Søknadsfrist: Innen utgangen av mandag 8. august.
Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Søk på midler til lokal/regional treningssamling troppsgymnastikk

Teknisk komite troppsgymnastikk ønsker blant annet å bidra til å videreutvikle lagenes troppsgymnastikkaktivitet ved at trenere fra vår trenerpool er med på å gjennomføre lokale og regionale treningssamlinger. Disse trenerne skal bidra med faglig kompetanse, både teoretisk og praktisk, overfor gymnaster og trenere. Vi ønsker samtidig at disse treningssamlingene skal bidra til at trenerne i laget blir motivert til å videreutvikle sin trenerkompetanse ved å begynne og/eller fortsette på sin trenerutdanning.
Vi tildeler, etter søknad, subsidiering av utgifter til treningssamlinger ved besøk av inntil tre trenere fra vår trenerpool. NB! Vi subsidierer kun utgifter til trenere som med i vår trenerpool og som er godkjent til å være trenere ved slike treningssamlinger. Vi dekker inntil kr. 15.000,- ved hver treningssamling. Arrangerende lag/krets som søker må på forhånd inngå en foreløpig avtale med de aktuelle trenerne fra trenerpoolen. Dette for å sikre at de kan på den aktuelle datoen for samlingen. Søknader hvor dette ikke er avklart vil ikke bli behandlet.
Her finner du link for å laste ned dokumenter

Gull til Oslo og Drammen i NM TeamGym senior

nmveka_logo_hoved_rgb
Oslo tok gullet i kvinne- og herreklassen. Drammen tok gullet i miksklassen i NM TeamGym senior som ble arrangert i forbindelse med NM-veka i Skien i helgen. Vi gratulerer!

Her kan du følge en link til resultatene på tropp.no.

Her kan du følge link til TV-sendingen på NRK TV.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet