Nordland

Oppgang i medlemstallet!

Samordnet rapportering er nå på det nærmeste avsluttet og ferdig kontrollert, og det er svært gledelig å se at vi har økende aktivitetstall igjen etter at vi har lagt pandemien bak oss. Det totale tallet for alle de 407 lagene som har rapportert er 96 444, noe som er en økning på 947 aktive siden i fjor. Det virker isolert …

Les mer
Oppgang i medlemstallet!

Kurshelg - Sandnes

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til den årlige kurshelgen for trenere, 20. - 21. august. Det blir en helg full av idekurs, der hver enkelt deltaker kan velge det som passer for den. Vi ønsker deltakere fra hele landet.

Les mer
Kurshelg - Sandnes

Nettverkssamling for turn kvinner

Tromsø TF inviterer til nettverkssamling for turn kvinner 26.-28. august for gymnaster som er 13 år eller eldre. Påmeldingsfrist 4. juli. Les mer her

Åpen samling for rekrutter i Stavanger

19.-21. august inviterer NGTF til åpen samling for rekrutter, turn kvinner. Påmeldingsfrist 5. august
facebook instagram youtube website email 
MailPoet