Troppsgymnastikk

Utlysning av to konkurranser med en form for status 2023 – troppsgymnastikk

Teknisk komité troppsgymnastikk har vedtatt å lyse ut to konkurranser på nytt siden det ikke var innkommet søknader til disse ved første utlysning.
Her kan du følge en link til utlysningen og våre retningslinjer for arrangering og retningslinjer for apparater.
Søknadsfrist: Innen utgangen av mandag 8. august.
Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet