Turn kvinner

Nyhetsbrev 5/2022

Tiden som har gått:
I løpet av våren 2022 har det blitt gjennomført en rekke samlinger, workshops, kurs og konkurranser i regi av klubb, krets, region, nasjonalt og internasjonalt. Det er gledelig å se at så mange har glede av turnsporten. Tusen takk til arrangører, dommere, klubber, trenere og alle andre som bidrar for at vi skal kunne gjennomføre våre aktiviteter.

Åpent klubbmøte – 20. juni kl. 19-20 med tema Kvalitetsklubb – veien til toppidrett
Landslagssjef Birgit Vallestrand i samarbeid med Teknisk komitè, inviterer til åpent klubbmøte 20. juni der tema er utfordringer og flaskehalser klubbene står ovenfor i utviklingsarbeidet fram mot gode prestasjoner. Møtet er primært for daglige ledere, sportslige ledere, klubbledere og andre som er involvert rundt utviklingsarbeidet på organisasjonsnivå, men trenere er også velkomne. Møtet vil avholdes fysisk på Ullevål Stadion, men med mulighet for å også delta via Microsoft Teams. Trykk på linken for å se invitasjonen.

Rekruttsamling august – 19.- 21. august - Stavanger
19.-21. august inviterer NGTF til rekruttsamling i Stavanger for gymnaster som stiller i FIG- elite. Hovedansvarlig for samlingen er Tiril Døvre. Klubber som deltar, må ha med en trener. Frist for påmelding er 5. august. Gymnaster som deltar i FIG-elite rekrutt, har også anledning til å delta i turnstigen. Se invitasjon her

Nettverkssamling Tromsø 26.-28. august for gymnaster 13 år og eldre
Tromsø Turnforening inviterer gymnaster som deltar i FIG-klassen samt eldste klasse i turnstigen til samling i Tromsø. Invitasjon kommer!

Oppdatert internasjonalt bedømmingsreglement – Code of Points
Det internasjonale bedømmingsreglementet er oppdatert etter at de internasjonale dommerkursene er gjennomført. Blant annet er det tatt inn i reglementet presiseringer som er sendt ut som «newsletters». Oppdatert reglement ligger på gymogturn.no Se også FIGs hjemmeside for reglement og Newsletters.

Artisteri – "obligatorisk" for trenere og dommere i turn kvinner
FIG har utarbeidet opplæringsvideo for artisteri i bom og frittstående. Opplæringsvideoen gir nyttig informasjon om hva som menes med artisteri, og hva som må trenes på for å utvikle artisteriet. Trykk på linken for å se opplæringsvideoen.

Presisering i reglementet for FIG Elite:
Gymnasten må stille i FIG elite lørdag for å kunne delta i selvvalgt øvelser søndag. Stiller gymnasten for eksempel i 3 apparater lørdag, så kan hun stille i de samme apparatene i selvvalgt søndag.

Landslagsuttak - junior
Trenerteamet har valgt å utsette uttak av juniorlandslag. Landslagssjefen vil komme tilbake med et eventuelt uttak etter NM junior 10.-12. juni.

Tilbakemeldinger på turnstigen etter vårens konkurranser
Teknisk komité har fått noen innspill på turnstigen, men vi tar gjerne imot flere. Frist for innspill er 15. juni. Innspill sendes til camilla.borgan@gymogturn.no

Deltakelse i internasjonale invitasjonskonkurranser
TK minner om at klubber som ønsker å konkurrere utenlands skal melde fra til kontoret v/ Camilla.

facebook instagram youtube website email 
MailPoet