MailPoet nyhetsbrev kurs og utdanning

Planlegg kurshøsten 2022!

Fyll kalenderen med datoer for trenerkurs. Høstsesongens trenerkurs publiseres nå på våre nettsider. De fleste kursene åpner for påmelding i dag.

Enkelte kurs er fortsatt under planlegging, men publiseres så snart alt er avklart. Er det noe du savner, er det bare å følge med i kalenderen:
OBS! Påmeldingsfrist er stort sett 3 uker før kursstart. Husk også at de tidligste kursene vil ha påmeldingsfrist allerede i juli/august. Påmeldingsfrist må overholdes for å være sikret kursmateriell ved kursstart.

Det er viktig at alle som ønsker å delta på kurs melder seg på, og setter seg på venteliste hvis det er fullt. Det hender vi åpner for litt flere deltakere dersom det blir mulig. Det gir oss også en oversikt over hvor stor pågang det er på ulike kurs.


Vi håper på god oppslutning rundt trenerkursene, og at medlemmene våre får tilfredsstilt behovet for kompetansepåfyll.

27c

Vil din klubb være teknisk arrangør?

Har din klubb lyst til å stå på liste over våre tekniske arrangører for kurs for våren?
Klubbene kan til enhver tid fylle inn skjema på våre nettsider for å melde inn ønske om å være teknisk arrangør for kurs. Vi ser over lista når vi har samlet inn kursbehov hver vår og høst, og kontakter mulige arrangører ut fra kursbehov i klubbene.

Har klubben din sendt inn ønske om å være teknisk arrangør tidligere, trenger dere ikke å sende inn på nytt, med mindre det er nye opplysninger å melde.

Neste mulighet for å være teknisk arrangør blir for kursvåren 2023. Prosessen med å kontakte tekniske arrangører starter primo november.

Fyll inn skjema under nedtrekksfanen "Teknisk arrangør"

Trenerattesten: Få full oversikt over trenerne i din klubb

Trenerattesten er obligatorisk for alle som skal være trenere i norsk idrett!
NGTF ser på Trenerattesten som et viktig ledd i verdiarbeidet overfor våre trenere.

Gjennom å godkjenne trenere som har tatt Trenerattesten, får idrettslaget ditt full oversikt over hvilke trenere som har fullført attesten og fremvist politiattest. Les mer om løsningen her.
Trenerattest annonse 800x800 2
facebook instagram youtube website email 
MailPoet