Agder

Informasjon fra kretsen

Rekruttsamling - troppsgymnastikk

Arendals TF inviterer til rekruttsamling i troppsgymnastikk helgen 22. - 24. april. Se mer informasjon i invitasjonen.

Husk påmeldingsfrist torsdag 31. mars!

Les mer
Illustrasjon trampoline trampett trening

Utlysninger arrangementer Rytmisk Gymnastikk

RG utvalget i Agder søker etter arrangører til treningssamling og kretskonkurranse høsten 2022.
Arrangement det kan søkes på:
15. eller 16.okt 2022: Treningssamling RG, søknadsfrist 29.april
5. eller 6.nov 2022: Kretskonkurranse RG, søknadsfrist 29.april

Informasjon nasjonalt

Kretsdommerkurs Turn Kvinner

Husk påmeldingsfrist søndag 20. mars!

Kretsdommerkurs Turn Kvinner
Vi inviterer til digitalt Kretsdommerkurs i Turn Kvinner 25.-27. mars

Eksamensdag kretsdommer Turn Kvinner
Vi inviterer tidligere kretsdommere til å ta eksamen på nytt for å fornye dommergraden sin - søndag 27. mars.

Les mer
Kretsdommerkurs Turn Kvinner

Turnfest paraturn

Lørenskog Gymnastikklag inviterer til Turnfest paraturn 07. mai.

Se invitasjon for mer informasjon.

Les mer
Turnfest paraturn

Holmen Open Troppsfest

Vi i Holmen Tropp & Turn har gleden av å invitere alle aldersgrupper til vår årlige troppsfest HOLMEN OPEN 27.-29. mai! Vi ønsker alle gymnaster, trenere, lagledere, foresatte og familie hjertelig velkommen!

Les mer
Holmen Open Troppsfest

Teamgym Camp aspirant/rekrutt

Oslo Turn inviterer til Teamgym camp for aspiranter og rekrutter 20.-22. mai. Trenere fra Millerfabrikken, Killerfabrikken og landslaget i Teamgym.

Hvem kan delta?
Alle som går på et turnparti - konkurranse og bredde, fra hele landet. Født mellom 2009-2013.

Les mer
Teamgym Camp aspirant/rekrutt
facebook instagram youtube website email 
MailPoet