Nordland

Påminnelse - Barnekretsturnstevne 2022

Nordland Gymnastikk- og Turnkrets mangler arrangør til BKTS sør.
Kabelvåg IL Turn er arrangør for BKTS nord - de har gitt tilbakemelding om at de kan se på kapasitet til å invitere hele kretsen til felles BKTS. For å se på muligheten til dette må klubbene i sør sende e-post med følgende informasjon
- Ønsker din klubb å delta på BKTS i Kabelvåg
- Ca. hvor mange deltakere stiller dere med til BKTS i Kabelvåg (alder 6-12 år).

E-post om dette sendes nordlandgtk@gymogturn.no - innen 07. mars. NB! Veldig kort frist.
Klubber som ikke sender denne forhåndspåmeldingen kan risikere å ikke få plass på BKTS 2022.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet