MailPoet nyhetsbrev kurs og utdanning

Informasjon fra NGTF Kompetanse

Trener 2 basiskurs

Siste frist er ute for trenere som ønsker å ta Trener 2 basiskurs i vår!

NGTF arrangerer Trener 2 basiskurs 20.-22. mai 2022. Kurset avholdes på Ullevaal Stadion i Oslo.
Det er fortsatt et par ledige plasser, så hvis du vil være med, så du sende oss en e-post ganske raskt.
Informasjon om kurset finner du her:
dialogduk-1

Trener 2 fordypning trampett

Illustrasjon trampoline trampett trening
Det er fortsatt ledige plasser på
Trener 2 fordypning trampett, 4.-5. juni, som arrangeres i Sola.

Deltakere kan foreløpig melde seg på kurset uten å ha tatt Trener 2 basiskurs i forkant, men må gjennomføre Trener 2 basis, samt resterende fordypningskurs og godkjenningskrav i etterkant for å bli tildelt fullstendig Trener 2 kompetanse.
Deltakere må melde seg på innen fristen, 14. mai:

Trenere på kurs er også klubbens ansvar!

Vi ønsker å minne om klubbenes ansvar for oppfølging og videreutvikling av sine trenere som deltar på trenerkurs.

I forbindelse med kurs i Trenerløypa (f.eks. trener 1, trener 2) er det vanlig at trenerne skal gjennomføre for- og etterarbeid i form av mappeoppgaver, e-kurs eller praksis. Dette må leveres for at trenerne skal få fullført og tildelt kompetanse. Vi ser at det er mange som glemmer å levere disse oppgavene, og som dermed ikke får registrert fullført Trener 1 eller Trener 2 kompetanse. Vi anbefaler derfor at en treneransvarlig i klubbens styre eller administrasjon har ansvar for å følge opp sine trenere for å sikre at de får fullført sin kompetanse. Det er også viktig at trenerne får lov til å prøve seg på å tilrettelegge aktivitet på egen hånd, øve på alt fra mottak og sikring, organisering, og reflektere over trenerrollen, og videreutvikle sin erfaring som trener.

Kurs og fullført kompetanse blir registrert i idrettens systemer og vil fremkomme på den enkelte treners personlige idretts-CV. Klubben har tilgang til oversikt over egne treneres kompetanse (kun kompetansegivende kurs) i KlubbAdmin, så lenge treneren er registrert som medlem/trener i klubben.
Illustrasjon trener trening turn kvinner skranke

Bli med på ALT-konferanse i høst!

I høst planlegger Norges Gymnastikk- og Turnforbund å arrangere en
Anlegg-, leder- og trenerkonferanse.

Mer info kommer, så hold av datoen 28.-30. oktober 2022!
27c

Viktig webinar om verbal og emosjonell trakassering

Illustrasjon trener trening
European Gymnastics arrangerer
en webinarserie, deriblant det viktige webinaret "Safeguarding: verbal and emotional abuse" med Wendy Bruce Martin, 15. mai, kl. 1700-1830 (CET).
Seminaret er tilrettelagt for turn kvinner, men det er åpent for alle å delta.

Påmeldingsfrist er 13. mai.
Informasjon og påmeldingslenke finner du her:

Skadefri-app er oppgradert

Skadefri melder om at deres Skadefri-app nå er oppgradert. Man kan nå velge sine øvelsesfavoritter og velge øvelser til egne treningsprogram.

Appen kan du laste ned her:
Skadefri
Du finner også Skadefri på nett og på sosiale medier, hvor de legger ut ukens mandagsøvelse og spennende kunnskap på faktafredag:
IG: @skadefri.no, FB: @skadefri.


Skadefri har i tillegg egne Skadefri-ambassadører;
Idrettsfysioterapeuter, idrettsleger og kiropraktorer i alle landets fylker står klare til å tilby Skadefri-klubbkveld til klubber som vil bli bedre på skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening. På to timer får klubben den nyeste og viktigste kunnskapen om skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening, med hovedfokus på barn og unge i utvikling, samt en inspirerende praktisk økt.
Ønsker du å avtale klubbkveld for din klubb/ditt idrettslag? Ta kontakt med skadefri@nih.no eller direkte med en Skadefri-ambassadør fra fylkeslisten.

Vil din klubb være teknisk arrangør?

Har din klubb lyst til å stå på liste over våre tekniske arrangører for kurs?
Klubbene kan til enhver tid fylle inn skjema for å melde inn ønske om å være teknisk arrangør for kurs. Når kursbehov er samlet inn hver vår og høst, kontaktes mulige arrangører ut fra en helhetsvurdering av kursbehov i klubbene.

Har klubben sendt inn ønske om å bli teknisk arrangør tidligere, er det ikke nødvendig å sende inn på nytt.

Vi har nå startet med å kontakte tekniske arrangører for høstens kurs. Neste mulighet for å være teknisk arrangør er for kursvåren 2023. Prosessen med å kontakte tekniske arrangører for vårsemesteret starter primo november.

Fyll ut følgende skjema:

Obligatorisk trenerattest for alle trenere!

Idrettstinget vedtok i 2021 at Trenerattesten er obligatorisk for alle som skal være trenere i norsk idrett!

NGTF ser på Trenerattesten som et viktig ledd i verdiarbeidet overfor våre trenere.

Les mer om Trenerattesten, og logg inn med din Idretts-ID for å ta den nå!
Trenerattest annonse 800x800 2

Vi ønsker alle en hyggelig 17. mai!

Photo by Mikita Karasiou on Unsplash

Vi ønsker alle trenere, trenerutviklere, medlemmer, foreldre, ledere og tillitsvalgte en riktig god 17. mai, og gleder oss til en fullstappet kurshøst etter ferien.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet