MailPoet nyhetsbrev kurs og utdanning

Meld inn kursbehov for høsten 2022!

Spørreskjema som kartlegger klubbenes behov for kurs for høsten 2022 sendes ut 1. mars. Skjema sendes direkte til klubbene på e-postadresse registrert i Sportsadmin/ Klubbadmin. Vi kartlegger trenerkurs, kretsdommerkurs, og idékurs for breddeaktivitet. Pass på å sende inn din klubbs behov for kurs for å sikre at klubbens behov blir tatt hensyn til i prosessen med å organisere kurs i kretsene for høstsemesteret. Vi tar ikke inn kursønsker etter fristen, så dette er eneste mulighet for å ønske seg kurs for høsten.
Frist for å sende inn er 15. mars!

Har ikke klubben din mottatt skjema?

Sjekk at klubben din har riktig og oppdatert kontaktinformasjon i Sportsadmin/ Klubbadmin, og send oss en e-post på kompetanse@gymogturn.no for å få informasjonen videresendt til riktig adresse.

Kort om kursprosessen

Kurs for alle kretsene administreres av NGTF Kompetanse i samarbeid med kretsene. Prosessen starter et halvår i forveien når vi sender ut skjema til alle klubber for å kartlegge kursbehov: 1. mars for høsten og 1. oktober for våren.

Skjema blir sendt ut til alle klubber på registrert e-post i Klubbadmin/ Sportsadmin.
Vi samler kursbehov og jobber for å sette opp kurs så hensiktsmessig som mulig basert på innsendte behov. Det betyr at man ikke er sikret å få kurs til seg selv, eller at alle ønskede kurs blir satt opp. Kretsen prioriterer trenerkurs basert på innsendte behov og kretsens budsjett. Ønsker om kretsdommerkurs videresendes til NGTF Arrangement, mens idékurs breddeaktivitet sendes videre for behandling i NGTF Bredde. Kursønsker som kommer inn utenom fristen vil ikke bli hensyntatt. Kursene publiseres fra hhv. 1. juni og 1. des. på NGTFs kalender på våre hjemmesider:
Illustrasjon trener turn kvinner rg barn

Vil din klubb være teknisk arrangør?

Har din klubb lyst til å stå på liste over våre tekniske arrangører for kurs til høsten?
Klubbene kan til en hver tid fylle inn skjema på våre nettsider for å melde inn ønske om å være teknisk arrangør for kurs. Her finner du også informasjon om om hvilke krav som stilles for å arrangere ulike kurs.

Når kursbehov er samlet inn hver vår og høst, kontaktes mulige arrangører ut fra en helhetsvurdering av kursbehov i klubbene og kretsen som helhet.

Har klubben sendt inn ønske om å bli teknisk arrangør tidligere, er det ikke nødvendig å sende inn på nytt, med mindre det foreligger ny og oppdatert informasjon om fasiliteter/utstyr, halleie, nye kurs, e.l.

Prosessen med å kontakte tekniske arrangører starter medio mars.
For å være med i vurderingen som teknisk arrangør for kurshøsten 2022, må skjema være besvart innen 15. mars. Etter frist vil neste mulighet til å være med i vurderingen som teknisk arrangør være for kursvåren 2023.
Skjema finner du under, men det ligger også på våre hjemmesider, under nedtrekksfanen .

Nyhetsbrev Utdanning og kompetanse

Husk å minne trenere og treneransvarlige i klubben på å melde seg på nyhetsbrev!
Velg https://gymogturn.no/nyhetsbrev/
Utdatert utdanning-e-kurs
Vi håper på god oppslutning rundt trenerkurs i alle kretsene, og at trenerne våre får tilfredsstilt behovet for kompetansepåfyll.
Trenerutvikler på Trener 2 basis, Lasse Hauser

Trener 2 kompetanse

Kurs på Trener 1 og Trener 2 er tilrettelagt trenere som har utøvere på breddenivå i alle aktiviteter og grener, med fokus på deltagelse og utvikling, og for trenere som ønsker å gå videre til Trener 3, som har fokus på prestasjon og toppidrett.
Trener 2 fordypningskurs
For å delta på Trener 2 fordypningskurs, er det krav om at deltakere har:
 1. Trener 1 kompetanse
 2. Trener 2 basiskurs
De tekniske komiteene er ansvarlige for utvikling av Trener 2 fordypningskurs. Komiteene er avhengige av at mange nok trenere har fullført Trener 2 basiskurs, før de kan sette opp sine fordypningskurs.

Trenger du, eller noen du kjenner, kompetanse på Trener 2 nivå?
I vår arrangerer vi et Trener 2 basiskurs på Ullevål Stadion i Oslo, 20.-22.5.22.
Informasjon om kurs og påmelding finner du her:

  Sikringskurs 2 trampett er nå revidert og lagt inn som fordypningskurs på Trener 2. Det betyr at man, fra 1.1.22, blant annet må ha fullført Trener 2 basiskurs for å kunne melde seg på kurset. Trener 2 sikringskurs 2 trampett arrangeres på Sola, 4.-5.6.22.
  Her finner du informasjon og påmeldingslenke til sikringskurset:
  Godkjenning av kompetanse
  Har du relevant kompetanse og erfaring som tilsvarer Trener 1 eller Trener 2, kan du søke om å få dette godkjent. Informasjon om dette kan du finne på våre nettsider, under nedtrekksfanen :
  27c

  ALT-konferanse høsten 2022

  Bilde 7 Åsane
  NGTF arrangerer ALT-konferansen (anleggs-, leder og trenerkonferansen) den 28.-30. oktober 2022.

  Program og sted for konferansen er under utarbeidelse og publiseres på et senere tidspunkt. Hold av datoen!

  Ikke glem Trenerattesten

  Idrettstinget vedtok i år at Trenerattesten blir obligatorisk for alle som skal være trenere i norsk idrett! Les mer...

  NIF utvikler et administrativt verktøy som vil gi klubbene bedre oversikt over trenere, trenerkompetanse og politiattester i egen klubb. Klubbene skal godkjenne alle trenere som tar Trenerattest på vegne av sin klubb.
  Trenerattest annonse 800x800 2
  Illustrasjon foreldre og barn trener
  Trenerattesten gjennomgår viktige oppgaver, verdier og forventninger som trenere må ha med seg i sitt virke, og er dermed et viktig ledd i verdiarbeidet overfor NGTFs trenere.

  Trenerattesten kommer foreløpig i to versjoner: for trenere i barneidrett, og ungdomsidrett. Trenerattest for voksenidrett er under utvikling.

  FORTSATT GOD KURSVÅR!

  Vi ønsker alle trenere, trenerutviklere, medlemmer, foreldre, ledere og tillitsvalgte en fortsatt god turn-vår, og håper at alle benytter sjansen til å melde seg på enda flere kurs i vår.

  🤸‍♀️🤸‍♂️
  Anatomistudier på Trener 2 basis
  facebook instagram youtube website email 
  MailPoet