Rytmisk gymnastikk

Presisering - Artisteri nasjonal klasse tropp/duo/trio

TKRG har vedtatt følgende for bedømming av artisteri for nasjonal klasse tropp og nasjonal klasse duo/trio:
  • Nasjonal klasse tropp fortsetter å bedømmes etter reglene for artisteri i internasjonal klasse tropp.
  • Nasjonal klasse duo/trio bedømmes etter reglene for duo/trio internasjonal klasse (nordiske regler).

Regel for drakter

Fra FIG har det kommet strengere regler for bruk av transparent materiale i drakter.
Her i Norge (nasjonale konkurranser) har komiteen vedtatt at vi følger reglene for drakter slik de var i 2021 for sesongen 2022. Dette for at utøvere ikke skal måtte kjøpe nye drakter så tett opp til konkurransesesongen her i Norge for dette året.

Utøvere som skal representere internasjonalt i 2022, altså delta i internasjonale konkurranser, må ha drakter som er i tråd med FIGs reglement gjeldende i 2022. Er det internasjonal deltakelse i en NON FIG konkurranse må utøvere følge regler slik det er spesifisert i invitasjonen eller høre med arrangør hvilke regler som blir gjeldende for drakter i den konkurransen.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet