Turn kvinner

Konkurransene er i gang!

Endelig er konkurransesesongen i gang! Flere av våre senior landslagsjenter har konkurrert i World Cup i både Cottbus, Kairo og Baku og en internasjonal lagkonkurranse i Stuttgart – og med gode resultater og mange finaler.

I mars ble det arrangert en åpen juniorsamling med over 30 deltakere. Det var både test og en gjennomkjøring med basisøvelser som forberedelse foran vårens konkurranser.

Treningsleir i Tirrenia for FIG Elite–rekrutter. Søknadsfrist 18. april

European Gymnastics inviterer til treningsleir i Tirrenia fra 1.-11. juli. Vi kan stille med to trenere og to gymnaster. Samlingen koster 690 euro pr. person, som inkluderer kost og losji, lokal transport, trening osv. I tillegg kommer reisekostnader. Nærmeste flyplass er Pisa. Norge har tidligere deltatt på samlingen – og med gode tilbakemeldinger. Trenerne får mye nyttig faglig påfyll fra internasjonalt anerkjente trenere, og gode muligheter for nettverksbygging. Send en epost til camilla.borgan@gymogturn.no om dette kan være interessant, og TKTK vil gjøre en prioritering dersom det er flere som er interesserte.

Norgescup - turnstigen

Den første konkurransen i Norgescup ble arrangert av Asker TF med ca 170 påmeldte. Hokksund Turnforening er arrangør av Norgescup 2. Påmeldingsfrist er 7. april. Vi minner om at for å kunne stille i Norgescup må gymnasten hoppe et hopp fra Code of Points, det vil si minst overslag.

NM junior - Kabelvåg

Invitasjon for NM i Kabelvåg 11.-12. juni er klar. Vi minner om tidligere utsendt informasjon om kriteriene for deltakelse i NM junior for turn kvinner, der det er de 36 beste juniorene som får anledning til å delta. Dersom det er færre enn 36 utøvere i FIG-elite-klassen, vil de beste i turnstige fra Norges Cup 2 få mulighet. Hvis det er flere enn 36 påmeldte i FIG-elite, vil landslagsutøvere ha 1. prioritet og deretter fylles antall plasser opp basert på resultater fra FIG-elite-konkurranse nr. 1 – 2022.

Webinar 21. april - Special Olympics reglement for turn kvinner

Det planlagte webinaret om reglementet i Special Olympics måtte utsettes. Ny dato er torsdag 21.april kl. 18:00-20:00 hvor forbundsdommer Pia Dangel vil gå gjennom Special Olympics reglement innen turn kvinner. Mer informasjon om webinaret finnes her.

Digitalt kretsdommerkurs 3.-5. juni

Fra 1.1.2022 er det nytt reglement og alle tidligere kretsdommere må opp til ny eksamen.
3.-5. juni arrangeres digitalt kretsdommerkurs. Nye kretsdommere må følge hele kurset, mens tidligere kretsdommere kan velge å kun ta eksamen. Invitasjon vil bli lagt ut på nettsidene.

FIG-Elite og FIG - spesielle krav i skranke

Såle forover eller hjulomsving forover med undertak godkjennes ikke som Composition Requirement, det vil si element med ulikt grep, men vil telles som element (verdi A) i FIG 1, 2 og 3 samt NM jr og sr. Dette gjelder ikke nasjonal turnstige.

Reglement turnstige, FIG-Elite og internasjonalt reglement ligger på turn kvinners hjemmeside.

Høyde på skrankeholmene

Vi minner om de nye apparatmålene i skranke: Nedre holme er 175 cm og øvre holme er 255 cm. Avstanden mellom holmene er maksimalt 181 cm. Gymnaster som subber i matta når de kjører øvelsen kan be om å heve begge holmene ytterligere 5 cm. I dette tilfellet kan avstanden mellom holmene være maksimalt 182 cm.

    facebook instagram youtube website email 
    MailPoet