Agder

Informasjon nasjonalt

Påmelding forbundsting

NGTFs forbundsting arrangeres 29.04-01.05 på Sola. Innkalling med informasjon om påmelding er publisert pr. 01.02.22.

Husk påmeldingsfrist i morgen, fredag, 25. mars!

Les mer

Påmeldingsfrist Landsturnstevnet 2022

Ønsker din klubb å delta på Landsturnstevnet?
Husk påmeldingsfrist i morgen, fredag, 25. mars!

Resultatsystemer

Skal din klubb arrangere konkurranse i år? Har dere behov for å registrere et resultatsystem til konkurransen?

Turn kvinner og turn menn benytter Sport Event Systems som resultatsystem.
For å koble arrangementet ditt opp til Sport Event Systems, send informasjon om arrangementet til resultat@gymogturn.no

Troppsgymnastikk benytter tropp.no som resultatsystem.
For å koble arrangementet ditt opp til tropp.no, send informasjon om arrangementet til info@tropp.no
facebook instagram youtube website email 
MailPoet