Bredde

Utlysning av Saltomidler

Etter forbundsstyrets innstilling om større fokus på å få i gang aktiviteten etter krevende tid med koronapandemi, ønsker NGTF å gi støtte til klubber for å arrangere Salto-helger.
Søknadsfrist 20.februar.

NGTFs parautvalg

NGTF ønsker å motta innspill på aktuelle personer til å bidra i det viktige arbeidet med å legge til rette for idrettsdeltakelse og økt fysisk aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne.
Har du innspill, synspunkter eller ønske om å bidra inn i parautvalget? Ta gjerne kontakt med administrasjonen bredde@gymogturn.no innen 20.februar.

Evaluering Gym for Life Norge

Hjelp oss å gjøre GfL konseptet bedre! Dine tilbakemeldinger er viktige for oss!

Klubbesøk i breddeaktiviteter

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer klubber til å søke om klubbesøk i turn for voksne, barne- og ungdomstrening og/eller paraturn. Man kan søke for sesongen 2022.
Målsetningen er at klubbesøket skal tilføre klubben/trenere/gymnaster hjelp til utvikling og/eller økt kunnskap på dette området.

Kriterier for å få besøk:
 • minimum 15 deltakere
 • deltakelse av naboklubber
 • helgesamlinger blir prioritert
 • egenandel på 500 kr per deltaker
Søknaden må inneholde:
 • Navn på foreningen
 • Kontaktperson i klubben
 • Hvilken erfaring har klubben innenfor aktiviteten man søker klubbesøk i
 • Foreløpig dato
 • Hvem er det for (ledere, trenere, gymnaster)
 • Estimert antall deltakere
 • Hvilke andre klubber i nærheten kan ta del i besøket
 • Hva er målet med klubbesøket
Send en søknad til bredde@gymogturn.no innen 20. februar 2022.

Special Olympics World Summer Games 2023

Uttakskriteriene for å representere Norge i SOWSG i 2023 er nå klare.

Special Olympics World Summer Games 2023

Vi søker teknisk arrangør av Landsturnstevnet 2025

Har din klubb lyst og kapasitet til å arrangere NGTFs største arrangement i 2025? Frist for innsending av søknad er 15. mars 2022.

Vi søker teknisk arrangør av Landsturnstevnet 2025
facebook instagram youtube website email 
MailPoet