Viken og Oslo

Utvalgsarbeid i kretsen

Ønsker å bidra til utvikling og tilrettelegging for aktivitet innenfor gym og turn?
Nå har du sjansen til å bli med på laget og gjøre en forskjell.

Alle som brenner for å utvikle idretten gym og turn får gjennom verv i våre utvalg god anledning til å påvirke. Kretsens størrelse mht. antall klubber og utøvere gir gode muligheter for å påvirke utvikling også på nasjonalt nivå
Det er nå flere ledige verv i VOGTK som trenger ditt engasjement.
  • Brenner du for troppsgymnastikk, bredde, gymhjul eller paraturn?
  • Ønsker du å bidra innenfor utdanning og kurstilbud i kretsen?
  • Er du student innenfor media og kommunikasjon, eller har du erfaring innenfor området og har lyst å bidra? VOGTK trenger flere som kan bidra med å håndtere kretsens kanaler i sosiale medier.
Mer informasjon og oversikt over eksempler på arbeidsoppgaver finner du ved å trykke på knappen under.
Vi trenger deg og din kompetanse med på laget.

Er du interessert i å bidra eller har du noen spørsmål er du velkommen til å sende epost til styret@vogtk.no, vikenogoslogtk@gymogturn.no eller ringe på tlf. 913 87 654 (Siril U. Fossdal).

Høringssvar NGTF

18.01.22 holde kretsstyret lagsmøte. Der kom det inn innspill fra flere klubber. Hadde du ikke anledning til å komme, men ønsker å gi innspill til kretsstyret er du velkommen til å sende inn dette til styret@vogtk.no snarest.
Husk at høringsfristen til NGTF er 31.01.22.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet