Vestfold og Telemark
facebook instagram youtube website email 
Vi håper at mange vil melde seg på kretstinget!
Invitasjon finner du her:
https://gymogturn.no/wp-content/uploads/2022/01/Invitasjon-ordinaert-kretsting-VTGTK-2022.pdf

Informasjon fra valgkomiteen finner du her:
https://gymogturn.no/wp-content/uploads/2022/01/Til-alle-lag-i-Vestfold-og-Telemark-gymnastikk-valg-1.pdf

Informasjon om instruktørenes innsatspokal finner du her:
https://gymogturn.no/wp-content/uploads/2022/01/Statutter-for-instruktorenes-innsatspokal-VTGTK.pdf

Informasjon om hedersmerke finner du her:
https://gymogturn.no/wp-content/uploads/2022/01/Heder-2022-VTGTK.pdf

Det er viktig for oss at mange vil være med å bestemme gym og turns fremtid. Velkommen til Sandefjord!


MailPoet