Viken og Oslo

Utlysning Gymnastikkfestivalen 2022

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets søker arrangører til Gymnastikkfestivalen 2022.

Gymnastikkfestivalen er et breddearrangement for medlemmer fra 6-100 år i Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets. Gymnastikkfestival er et rent oppvisningsarrangement. Hovedfokus er at alle klubber og tropper gjennomfører hver sine oppvisninger. Det bør være fokus på at det er tilbud også til klubber som ikke kan stille egen tropp f.eks gjennom felles apparatløyper eller andre typer fellesprogram.

Arrangementet utlyses og skal ha tre arrangører, som gjennomfører all aktivitet på samme dato. Dato for arrangementene settes av breddeutvalget i VOGTK, og er i år 11. juni. Det ønskes at de tre arrangørene for Gymnastikkfestival er geografisk spredt i kretsen.

Søknad sendes til bredde@vogtk.no, innen 15. februar.
Ikon (blå-web)_Oppvisningsgymnastikk - Orginal
facebook instagram youtube website email 
MailPoet